“Başarıya giden yolda, sermaye ötesi değerler”

İnsanı merkeze alan bir anlayışla büyüyen Saya Grup ve şirketleri bu anlayış çerçevesinde faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde “Paydaşların Memnuniyeti”, “Topluma ve Çevreye Saygı”, “Gelişim ve Yenilikçilik” ve “Güvenirlilik” değerleri ile Türkiye için üretiyor!

İNŞAAT

SAĞLIK

ENDÜSTRİ

SAVUNMA VE TEKNOLOJİ

MADENCİLİK